Algemene voorwaarden

overzicht
Deze website wordt beheerd door yourfacebox.com. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar yourfacebox.com. yourfacebox.com biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld, accepteert.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of diensten gebruiken. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Eventuele nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige webwinkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Zij bieden ons het online e-commerce platform dat ons in staat stelt om onze producten en diensten aan u te verkopen.

SECTIE 1 - ONLINE STORE TERMS
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van 16 jaar heeft, of dat u de meerderjarige leeftijd hebt in uw staat of provincie van verblijf en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de Service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.
Een inbreuk of schending van een van de Voorwaarden leidt tot een onmiddellijke beëindiging van de Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde de service te weigeren om welke reden dan ook.
U verklaart dat uw gegevens ( met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kunnen worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, door te verkopen of te exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.
De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDELIJKHEID VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer tijdige informatiebronnen. Elk vertrouwen in de middelen op deze site is op eigen risico.
Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN VAN DE DIENST EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor om de Service (of enig deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.
Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)
Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN BETALINGS- EN ACCOUNTINFORMATIE
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat we een wijziging in een bestelling aanbrengen of deze annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven bij het plaatsen van de bestelling. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en rekeninginformatie voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U gaat ermee akkoord om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Voor meer details kunt u ons retourbeleid raadplegen.

SECTIE 7 - OPTIONEELE TOOLS
Wij kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop wij geen toezicht houden, noch enige controle of inbreng hebben.
U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.
Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - DERDENLINKS
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Service kunnen materialen van derden bevatten.
Links van derden op deze site kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid en wij geven geen garantie en zijn niet verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van de derde partij zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE TOELICHTINGEN
Als u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld inzendingen voor prijsvragen) of zonder een verzoek van ons stuurt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar'), gaat u ermee akkoord dat wij te allen tijde, zonder beperking, commentaar dat u naar ons doorstuurt mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anderszins gebruiken in elk willekeurig medium. Wij zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te behandelen; (2) om compensatie te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.
We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud die we naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk vinden of die het intellectuele eigendom van een partij of deze servicevoorwaarden schendt, te controleren, te bewerken of te verwijderen.
U gaat ermee akkoord dat uw commentaar geen enkel recht van een derde partij schendt, met inbegrip van het auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een verwante website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of ons of derden op een andere manier misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw verstrekking van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons Privacybeleid. Bekijk ons Privacybeleid.

SECTIE 11 - ERRORS, INACCURACIES AND OMISSIONS
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.
Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of vernieuwingsdatum die in de Service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK
Naast andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om inbreuk te maken op dan wel schade te berokkenen aan onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, kwaadspreken, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te hinderen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

SECTIE 13 - DISCLAIMER VOOR GARANTIES; BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Wij kunnen niet garanderen, beloven of verzekeren dat uw gebruik van onze service ononderbroken, langzaam, veilig of vrij van fouten zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de service kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.
U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de service op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-schending.
In geen geval zal yourfacebox.com, onze directeuren, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeien uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of jurisdicties beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

SECTIE 14 - INDEMNIFICATIE
U gaat ermee akkoord yourfacebox.com te vrijwaren, te verdedigen en onschadelijk te maken. com en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, serviceproviders, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers, te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - VERZEKERING
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden van kracht.
Deze servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.
Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen we u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.
Deze Servicevoorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Servicevoorwaarden).
Eventuele onduidelijkheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden uitgelegd tegen de opstellende partij.

SECTIE 18 - REGERINGSWETGEVING
Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Duitsland.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN OP DE VOORWAARDEN VAN DE DIENST
U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE
Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@yourfacebox.com.